Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Team Tèo Em TTE Tây Nam 4 ---
ninh hòa war NHW Miền Trung 1 ---
MANCHESTER UNITED VO DOI NKB Miền Trung 1 ---
Gaomissgone VNK Hà Nội 1 ---
phong1xyz dasa Đông Bắc 1 ---
haimaivan Suur6 Miền Trung 1 ---
CNTTK17 TNU17 Miền Trung 1 ---
trùm vét máng tkfuc Hà Nội 1 ---
12341231273 vl9zz Đông Bắc 1 ---
GSUSU GSS05 Đông Nam 1 ---
PhiLongTEAM PLTE Đà Nẵng 1 ---
Máu Lửa ML7 Đông Bắc 1 ---
Izanami IZA Đà Nẵng 1 ---
Thai ba cuong tpaF1 Đông Nam 1 ---
Dkv44 GKTF Tây Nam 1 ---
Bình Định AE fcbđv Miền Trung 1 ---
Xuân Đài Phố XĐP Hà Nội 1 ---
Dragon9669 DRG69 Đà Nẵng 1 ---
DD gaMingS TTeam ĐVMS Đông Bắc 1 ---
BMTfoxriver BMTFV Miền Trung 1 ---