Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
New Puture kBGTB Hà Nội 1 ---
Roosters Gamming RosG TP Hồ Chí Minh 1 ---
Sezsz Sezsz TP Hồ Chí Minh 1 ---
BoBaNaCo BBNC TP Hồ Chí Minh 1 ---
Cá Mập Búa CMB2 Đông Bắc 1 ---
xFactor xF2 TP Hồ Chí Minh 3 ---
Viktoryy Fader Tây Nam 1 ---
Brother And Try Delao TP Hồ Chí Minh 3 ---
good xinlo Miền Trung 1 ---
Divil of Survivor DVoS Hà Nội 1 ---
CyberCoreDotaGaming CCDG TP Hồ Chí Minh 2 ---
Ending Team EESAD Đông Bắc 1 ---
Team118 118CT Miền Trung 1 ---
Fire Legend Generation FLN TP Hồ Chí Minh 1 ---
trẻ trâu team 6 5tptt Miền Trung 1 ---
Royal Gaming 86 Pyr Hà Nội 2 ---
xóm chùaKKK HKTTS Đông Nam 2 ---
No Alone NALE Miền Trung 1 ---
507A9 507A9 Hà Nội 1 ---
Super Star 102 GOLOL TP Hồ Chí Minh 1 ---