Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Filter Kings FKS1 Đông Bắc 1 ---
AE Hưng yên VTM37 Miền Trung 1 ---
Cao Đẳng Nghề YHN TP Hồ Chí Minh 1 ---
boneym adpro TP Hồ Chí Minh 1 ---
Death Song Key DSKey TP Hồ Chí Minh 2 ---
SKT T1 Lương Sơn SKT3 Đông Bắc 1 ---
DzaiAiHaiHoaTan DAHHT Tây Nam 1 ---
SkyæLife SæL Miền Trung 1 ---
Riven 2002 Riven Miền Trung 1 ---
Team Tèo Em TTE Tây Nam 4 ---
ninh hòa war NHW Miền Trung 1 ---
MANCHESTER UNITED VO DOI NKB Miền Trung 1 ---
Gaomissgone VNK Hà Nội 1 ---
phong1xyz dasa Đông Bắc 1 ---
haimaivan Suur6 Miền Trung 1 ---
CNTTK17 TNU17 Miền Trung 1 ---
trùm vét máng tkfuc Hà Nội 1 ---
12341231273 vl9zz Đông Bắc 1 ---
GSUSU GSS05 Đông Nam 1 ---
PhiLongTEAM PLTE Đà Nẵng 1 ---