Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
MinhFacker NHVH TP Hồ Chí Minh 1 ---
Mysterious Racket TeaM MRTM Hà Nội 1 ---
5 brothers superheroes F5s3 Đông Bắc 1 ---
Block Magic BIMO Tây Nam 1 ---
AE BMT AE92 Miền Trung 1 ---
Sài Gòn Miền Tây AE102 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Reaper of Soul RoS TP Hồ Chí Minh 1 ---
Doper DPR Đông Bắc 5 ---
Hòa Hưng Team HHTC TP Hồ Chí Minh 1 ---
Madness ADNS TP Hồ Chí Minh 5 ---
ThanhUt TUUT Tây Nam 1 ---
CNTT Brother TCN5 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Emperorrr EPR TP Hồ Chí Minh 1 ---
Young Team Y1 Đông Nam 2 ---
Demons Destroy Five DDF Miền Trung 1 ---
15GG 15GG TP Hồ Chí Minh 3 ---
Why We Win Easily WWWE TP Hồ Chí Minh 2 ---
datdoteampro ddtp TP Hồ Chí Minh 1 ---
7ThằngNgu 7TN TP Hồ Chí Minh 5 ---
NewlifeGaming Nlife Miền Trung 1 ---