Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Faer Of God FOGG TP Hồ Chí Minh 1 ---
Fucking Boys FBSt1 TP Hồ Chí Minh 1 ---
RedBlood RBD Miền Trung 1 ---
Pizza Team Pizza Đà Nẵng 1 ---
Freestyle Life FSL Miền Trung 1 ---
Đồng Đội BeDe Tây Nam 1 ---
aaaaa123456 oup Đà Nẵng 1 ---
Tueba Economic Team TEC Đông Bắc 1 ---
Night Watch NsW TP Hồ Chí Minh 5 ---
SuperFantastic 5 SPF5 Tây Nam 1 ---
The Pink Panther PIP Tây Nam 1 ---
Ất Ơ Team TLAO TP Hồ Chí Minh 3 ---
5TN 5TNDT TP Hồ Chí Minh 1 ---
F5 For Win FFW Đà Nẵng 4 ---
Young Talents YTs Tây Nam 1 ---
Diệp Bống Game DBG Hà Nội 2 ---
Phố Me PMV Hà Nội 1 ---
hoàng tộc MISSY TP Hồ Chí Minh 1 ---
DaNang XD HTTTT Đà Nẵng 1 ---
Kanna Kamui Team KNK Miền Trung 1 ---