Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Look At Mee Zises Hà Nội 1 ---
Flame Death FLDE Tây Nam 1 ---
hjkhjkkg popp TP Hồ Chí Minh 1 ---
NeverFriend NRF Đông Nam 2 ---
jav hoogle jhg Đông Bắc 1 ---
Son Of Dark SOD77 Miền Trung 1 ---
Galaxy Wolf Gaming GWG69 TP Hồ Chí Minh 1 ---
infinity 5vs5 Team SGOTư TP Hồ Chí Minh 1 ---
Steal the Baron STBA TP Hồ Chí Minh 1 ---
Northern sky fire 2 NSF2 Hà Nội 1 ---
Best And Perfect BAP1 Tây Nam 1 ---
SkyBD SkyBD Đông Nam 1 ---
AEMậnMen TDHP Đông Bắc 1 ---
TVO Friends TvoF Đông Nam 1 ---
SunEsportGaming SunEG TP Hồ Chí Minh 3 ---
Asura Team ASU Đông Nam 1 ---
AE TT Proz Đông Nam 1 ---
159 159 Miền Trung 1 ---
Trà Sữa Kem ˆTSKˆ Đông Nam 1 ---
lop 9d1 9d1 Đông Bắc 1 ---