Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Tit Gaming TiGG Đông Bắc 2 ---
Cyber Hải Linh CBHL TP Hồ Chí Minh 5 ---
Criss RIP CRIP TP Hồ Chí Minh 3 ---
bbteeee tenb Tây Nam 1 ---
Flash King FHK Miền Trung 1 ---
Under Sky Fores USF Tây Bắc 1 ---
CNKTD K53 CDSL Tây Bắc 1 ---
No Name Team NNNT TP Hồ Chí Minh 2 ---
Not Your Zone Not Your Zone TP Hồ Chí Minh 0 ---
Serious Serious TP Hồ Chí Minh 0 ---
EliteBoys EliteBoys TP Hồ Chí Minh 0 ---
Lamia Scale 5 LC5 Đà Nẵng 2 ---
Durian Durian TP Hồ Chí Minh 0 ---
Cherry Cherry TP Hồ Chí Minh 0 ---
Avocado Avocado TP Hồ Chí Minh 0 ---
We are SKT IsSKT Tây Nam 1 ---
Nét Lập Phong LPN Tây Nam 1 ---
9x team 9xu Hà Nội 1 ---
Sky LM NAK TP Hồ Chí Minh 1 ---
Siêu Nhân Kẹo Dẻo ToAA TP Hồ Chí Minh 1 ---