Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
FC Chi Lăng Skin1 TP Hồ Chí Minh 1 ---
TT8B ggwpZ Tây Nam 4 ---
fivemen FM5 Tây Nam 1 ---
Angel LxR ALxR TP Hồ Chí Minh 1 ---
NgọcHiển VoD Tây Nam 1 ---
3123213 axxx3 Tây Nam 1 ---
Gà Con GCTL Tây Nam 2 ---
SIS Good Game SISGG Tây Nam 3 ---
SIS Center SISD3 Tây Nam 1 ---
SIS Gaming SISWP Tây Nam 5 ---
AssassinT1 AST1 TP Hồ Chí Minh 1 ---
ArB gaming ArB1 Tây Bắc 1 ---
TVang LolQ TP Hồ Chí Minh 5 ---
ĂnHànhRồiVề GNTLR TP Hồ Chí Minh 1 ---
TheSecret NETTD TP Hồ Chí Minh 4 ---
BOT Carry Team MJCT TP Hồ Chí Minh 1 ---
Super Tiger STNZ2 Miền Trung 1 ---
Chuyên Tin Pro CTCBN Đông Bắc 1 ---
TeamNhiNho TNNGG Đông Bắc 1 ---
Là một team EUH Đông Bắc 1 ---