Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
lop 9d1 9d1 Đông Bắc 1 ---
Call We Champions CWC TP Hồ Chí Minh 5 ---
The Conquerors TCQS TP Hồ Chí Minh 5 ---
A5 EVER AEV Hà Nội 1 ---
RandomFeed RandF TP Hồ Chí Minh 1 ---
Adonis Esport Gmass TP Hồ Chí Minh 1 ---
New Soldier NS5 TP Hồ Chí Minh 1 ---
1235 BGG1 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Travinh TRVI Đông Bắc 1 ---
BackStab BSB TP Hồ Chí Minh 5 ---
ESCĐN ESCĐN Đà Nẵng 1 ---
DarknessTeam DNTZ TP Hồ Chí Minh 1 ---
ReGaming Re Tây Bắc 6 ---
Team Chị Ba AĂÂBC Tây Nam 3 ---
CTABC CTABC TP Hồ Chí Minh 1 ---
Xgame Friend Forever XgFF TP Hồ Chí Minh 1 ---
HTD và những người bạn HTD1 TP Hồ Chí Minh 2 ---
TN2NH TN2VT Đông Nam 2 ---
We Are Teammates WATs TP Hồ Chí Minh 4 ---
qửqwrqt qưeq Đông Bắc 1 ---