Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
CriBo CB0 Đông Nam 1 ---
Can Bo Family CBo24 Tây Nam 1 ---
A3 Class LOA3L Miền Trung 1 ---
11a10 AHHII TP Hồ Chí Minh 1 ---
7 Man Carry 7MC TP Hồ Chí Minh 1 ---
Impact Assasin IPA Hà Nội 2 ---
Lienminhthaonguyen Lmtn TP Hồ Chí Minh 1 ---
Ờ ò ờ OoO Đông Bắc 1 ---
ATM BK MyYo Đông Bắc 1 ---
SiH Velociraptor SihVR TP Hồ Chí Minh 1 ---
Friend Five LA5 TP Hồ Chí Minh 6 ---
YoungKN YKN TP Hồ Chí Minh 1 ---
Phoenix Fire PFi TP Hồ Chí Minh 1 ---
BBĐtelecom BBĐ TP Hồ Chí Minh 1 ---
Forever Friend FF201 Hà Nội 1 ---
Gods Wrath IGW Hà Nội 1 ---
FC Chưpư FCCp Miền Trung 1 ---
Quá Bản Lĩnh QBLL TP Hồ Chí Minh 2 ---
asdnaskldjkl cjdmr TP Hồ Chí Minh 1 ---
Rồng trắng gaming 2RTM Đông Nam 1 ---