Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Kanna Kamui Team KNK Miền Trung 1 ---
Rock Game No 1 Team RGTN1 Miền Trung 2 ---
prominteam PMIT TP Hồ Chí Minh 1 ---
proxteam wnw TP Hồ Chí Minh 1 ---
KV8 Súp Bà Xôi KV8CG Miền Trung 6 ---
Team Warriors TVVs Tây Nam 5 ---
GZT Sneaker GZTS Tây Nam 3 ---
5 chú max lầy 5C Hà Nội 1 ---
Flames Of Darkness FODD Đông Nam 1 ---
Gainy Gainy GNNG Hà Nội 1 ---
Sixty Nine SN69 Miền Trung 1 ---
Chinfan MNY Đông Nam 2 ---
Làm biến nghĩ tên Truất TP Hồ Chí Minh 3 ---
AE4Phuong AE4P8 Tây Bắc 1 ---
bàu bàng BBC1 Đông Nam 1 ---
Tân Châu Club TCAG Tây Nam 1 ---
King Assassin Speed KAS07 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Khù Khờ Team 2KT Miền Trung 3 ---
FFQRox FFQR TP Hồ Chí Minh 1 ---
Net DangHuyen DHNet Tây Nam 1 ---