Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Madness ADNS TP Hồ Chí Minh 5 ---
ThanhUt TUUT Tây Nam 1 ---
CNTT Brother TCN5 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Emperorrr EPR TP Hồ Chí Minh 1 ---
Young Team Y1 Đông Nam 2 ---
Demons Destroy Five DDF Miền Trung 1 ---
15GG 15GG TP Hồ Chí Minh 3 ---
Why We Win Easily WWWE TP Hồ Chí Minh 2 ---
datdoteampro ddtp TP Hồ Chí Minh 1 ---
7ThằngNgu 7TN TP Hồ Chí Minh 5 ---
NewlifeGaming Nlife Miền Trung 1 ---
Future White FWV1 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Không Thể Chết 09758 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Vietnam Fantasic Five VFF Đông Nam 1 ---
Monster Blue Eyes MBE TP Hồ Chí Minh 1 ---
MCMyth MCCc Đà Nẵng 1 ---
AngrolaPaype Paype Tây Nam 1 ---
Keyboard Warriors KBW TP Hồ Chí Minh 4 ---
Fruit Team Night FT9 Tây Nam 2 ---
CLMCC CLMCC Đông Nam 5 ---