Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
GSUSU GSS05 Đông Nam 1 ---
PhiLongTEAM PLTE Đà Nẵng 1 ---
Máu Lửa ML7 Đông Bắc 1 ---
Izanami IZA Đà Nẵng 1 ---
Thai ba cuong tpaF1 Đông Nam 1 ---
Dkv44 GKTF Tây Nam 1 ---
Bình Định AE fcbđv Miền Trung 1 ---
Xuân Đài Phố XĐP Hà Nội 1 ---
Dragon9669 DRG69 Đà Nẵng 1 ---
DD gaMingS TTeam ĐVMS Đông Bắc 1 ---
BMTfoxriver BMTFV Miền Trung 1 ---
MinhFacker NHVH TP Hồ Chí Minh 1 ---
Mysterious Racket TeaM MRTM Hà Nội 1 ---
5 brothers superheroes F5s3 Đông Bắc 1 ---
Block Magic BIMO Tây Nam 1 ---
AE BMT AE92 Miền Trung 1 ---
Sài Gòn Miền Tây AE102 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Reaper of Soul RoS TP Hồ Chí Minh 1 ---
Doper DPR Đông Bắc 5 ---
Hòa Hưng Team HHTC TP Hồ Chí Minh 1 ---