Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Impact Assasin IPA Hà Nội 2 ---
Lienminhthaonguyen Lmtn TP Hồ Chí Minh 1 ---
Ờ ò ờ OoO Đông Bắc 1 ---
ATM BK MyYo Đông Bắc 1 ---
SiH Velociraptor SihVR TP Hồ Chí Minh 1 ---
Friend Five LA5 TP Hồ Chí Minh 6 ---
YoungKN YKN TP Hồ Chí Minh 1 ---
Phoenix Fire PFi TP Hồ Chí Minh 1 ---
BBĐtelecom BBĐ TP Hồ Chí Minh 1 ---
Forever Friend FF201 Hà Nội 1 ---
Gods Wrath IGW Hà Nội 1 ---
FC Chưpư FCCp Miền Trung 1 ---
Quá Bản Lĩnh QBLL TP Hồ Chí Minh 2 ---
asdnaskldjkl cjdmr TP Hồ Chí Minh 1 ---
Rồng trắng gaming 2RTM Đông Nam 1 ---
New Puture kBGTB Hà Nội 1 ---
Roosters Gamming RosG TP Hồ Chí Minh 1 ---
Sezsz Sezsz TP Hồ Chí Minh 1 ---
BoBaNaCo BBNC TP Hồ Chí Minh 1 ---
Cá Mập Búa CMB2 Đông Bắc 1 ---