Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
ace Miền Bắc 1280a Tây Bắc 1 ---
Special Forces Team SFTss Đông Nam 2 ---
TạoNhânVật MissA TP Hồ Chí Minh 1 ---
aaaaaaaaaa vzscg TP Hồ Chí Minh 5 ---
Siêu tân binh 1s STBs1 Miền Trung 1 ---
GamerSpirit IUS TP Hồ Chí Minh 1 ---
Skill Best Gaming SBGG Đông Nam 1 ---
asdhasebfhasw DGSs1 Đông Bắc 1 ---
DeadTalon Hami Đông Nam 1 ---
Team Dynamite Esport DME69 TP Hồ Chí Minh 1 ---
IrisExo IE TP Hồ Chí Minh 1 ---
NET Năm Căn 5Căn Tây Nam 1 ---
Huế Famer HFM Miền Trung 1 ---
Fantastic Legend Club Uneti Hà Nội 1 ---
Đồng Nai BDRX Đông Nam 1 ---
7 Đạt Đẹp Trai MI6 TP Hồ Chí Minh 1 ---
HaiDuong7Days HD7D Đông Bắc 2 ---
Dragon Feeder Five Oops TP Hồ Chí Minh 1 ---
Monster esport MNE Đông Nam 2 ---
erw saqf Đà Nẵng 1 ---