Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
locvip loc12 Đông Nam 1 ---
thánh thần sen Đông Bắc 1 ---
Old buffalo OBU TP Hồ Chí Minh 1 ---
LuLi LUL Hà Nội 1 ---
Legend net LGNet Tây Bắc 1 ---
Farm hòa FH123 Tây Nam 1 ---
Creepy Team CR1 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Fschool FSC Hà Nội 1 ---
Cậu Vàng Lão Hạc CVLH TP Hồ Chí Minh 2 ---
ĐHMôn ĐHMA TP Hồ Chí Minh 1 ---
Team Xe Đạp TXĐMG TP Hồ Chí Minh 2 ---
FAI Team TTCBO Tây Nam 6 ---
ÔMêQua NaNi Đông Nam 1 ---
511 Gaming 511 Tây Nam 5 ---
1 lũ ô hợp 1LOH Miền Trung 3 ---
CriBo CB0 Đông Nam 1 ---
Can Bo Family CBo24 Tây Nam 1 ---
A3 Class LOA3L Miền Trung 1 ---
11a10 AHHII TP Hồ Chí Minh 1 ---
7 Man Carry 7MC TP Hồ Chí Minh 1 ---