Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Valedictorian 2K Team V2K Miền Trung 1 ---
FConfess FCFe TP Hồ Chí Minh 1 ---
Các giáo sư giấy CGSG Hà Nội 1 ---
Fate stay nights FSNer TP Hồ Chí Minh 3 ---
mất 3 ron M3R TP Hồ Chí Minh 2 ---
197 team 197 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Bl buff BUFF TP Hồ Chí Minh 1 ---
supper wer pii AQH Đông Bắc 1 ---
game of clash biita Hà Nội 1 ---
CyberLoiHung CCLH Tây Nam 1 ---
LÂN ZU GAMIN LZGT Miền Trung 1 ---
SK Television Channel V SKTCV TP Hồ Chí Minh 1 ---
DeepBroQ9 DB9 TP Hồ Chí Minh 1 ---
ACE TEAM FAKER LEVI1 Đông Bắc 3 ---
KPop tyhai TP Hồ Chí Minh 1 ---
PantherKing P2K TP Hồ Chí Minh 1 ---
VICTeam ATZB Hà Nội 1 ---
FC Quảng Ninh FQN14 Đông Bắc 1 ---
Vietnamese Style Group VSG TP Hồ Chí Minh 7 ---
AcEphutho JAV19 Hà Nội 1 ---