Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Thiên Ân Com TACCC Tây Nam 5 ---
asdasdasd asdaq Đông Bắc 1 ---
Phương Sơn Chào Mọi Người PSNS Đông Bắc 1 ---
bfka jskd Đông Bắc 1 ---
Relationship Great RLSG TP Hồ Chí Minh 1 ---
Thảo Minh Team TM2 Tây Nam 2 ---
Feed To Won FTWon Tây Nam 1 ---
LG Red LG Red Đông Bắc 0 ---
Tô hiệu Club THPTH Đông Bắc 1 ---
đẹp trai khoai to YEAR Hà Nội 1 ---
A5 Legendary A5L TP Hồ Chí Minh 1 ---
199xkhoaito ktvk Hà Nội 1 ---
ABC Gia Lai GLDD Miền Trung 1 ---
Net4 Esports N4E Đông Bắc 1 ---
Oscchos 2k2k1 Đông Nam 2 ---
AAAAC AAAAC Tây Nam 5 ---
NK Nét Khánh NKP Đông Bắc 1 ---
hai yen hai xuan hyhx Đông Bắc 1 ---
Team Tiger Gaming GCat TP Hồ Chí Minh 6 ---
Ghost Of Esports GOE Đông Bắc 1 ---