Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Net Like NLike TP Hồ Chí Minh 1 ---
TEAM COLOR TCLR TP Hồ Chí Minh 1 ---
Điện Công Ngiệp2 ĐCN2 Đông Bắc 1 ---
WhatAneCount SGGM TP Hồ Chí Minh 1 ---
tân bình hous TBHS TP Hồ Chí Minh 1 ---
Pomnotdead PND23 Đông Nam 1 ---
VIỆT NAM MIAN VNMR Đông Nam 1 ---
Siêu Nhân Gao2 SNG2 Miền Trung 1 ---
A4Kingdom A4K TP Hồ Chí Minh 1 ---
Lami Center LIR Tây Nam 5 ---
Valedictorian 2K Team V2K Miền Trung 1 ---
FConfess FCFe TP Hồ Chí Minh 1 ---
Các giáo sư giấy CGSG Hà Nội 1 ---
Fate stay nights FSNer TP Hồ Chí Minh 3 ---
mất 3 ron M3R TP Hồ Chí Minh 2 ---
197 team 197 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Bl buff BUFF TP Hồ Chí Minh 1 ---
supper wer pii AQH Đông Bắc 1 ---
game of clash biita Hà Nội 1 ---
CyberLoiHung CCLH Tây Nam 1 ---