Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Vietnamese Style Group VSG TP Hồ Chí Minh 7 ---
AcEphutho JAV19 Hà Nội 1 ---
Super Harem Boys SH8 Đông Nam 1 ---
AG Ask AGSs Đông Nam 1 ---
Team Monster Shadow TTVQ8 TP Hồ Chí Minh 5 ---
THCS Trần Phú TPK9 Miền Trung 1 ---
Team legendary championship TLCS TP Hồ Chí Minh 1 ---
locvip loc12 Đông Nam 1 ---
thánh thần sen Đông Bắc 1 ---
Old buffalo OBU TP Hồ Chí Minh 1 ---
LuLi LUL Hà Nội 1 ---
Legend net LGNet Tây Bắc 1 ---
Farm hòa FH123 Tây Nam 1 ---
Creepy Team CR1 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Fschool FSC Hà Nội 1 ---
Cậu Vàng Lão Hạc CVLH TP Hồ Chí Minh 2 ---
ĐHMôn ĐHMA TP Hồ Chí Minh 1 ---
Team Xe Đạp TXĐMG TP Hồ Chí Minh 2 ---
FAI Team TTCBO Tây Nam 6 ---
ÔMêQua NaNi Đông Nam 1 ---