Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
FAI Team TTCBO Tây Nam 6 ---
ÔMêQua NaNi Đông Nam 1 ---
511 Gaming 511 Tây Nam 5 ---
1 lũ ô hợp 1LOH Miền Trung 3 ---
CriBo CB0 Đông Nam 1 ---
Can Bo Family CBo24 Tây Nam 1 ---
A3 Class LOA3L Miền Trung 1 ---
11a10 AHHII TP Hồ Chí Minh 1 ---
7 Man Carry 7MC TP Hồ Chí Minh 1 ---
Impact Assasin IPA Hà Nội 2 ---
Lienminhthaonguyen Lmtn TP Hồ Chí Minh 1 ---
Ờ ò ờ OoO Đông Bắc 1 ---
ATM BK MyYo Đông Bắc 1 ---
SiH Velociraptor SihVR TP Hồ Chí Minh 1 ---
Friend Five LA5 TP Hồ Chí Minh 6 ---
YoungKN YKN TP Hồ Chí Minh 1 ---
Phoenix Fire PFi TP Hồ Chí Minh 1 ---
BBĐtelecom BBĐ TP Hồ Chí Minh 1 ---
Forever Friend FF201 Hà Nội 1 ---
Gods Wrath IGW Hà Nội 1 ---