Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
DarknessTeam DNTZ TP Hồ Chí Minh 1 ---
ReGaming Re Tây Bắc 6 ---
Team Chị Ba AĂÂBC Tây Nam 4 ---
CTABC CTABC TP Hồ Chí Minh 1 ---
Xgame Friend Forever XgFF TP Hồ Chí Minh 1 ---
HTD và những người bạn HTD1 TP Hồ Chí Minh 5 ---
TN2NH TN2VT Đông Nam 2 ---
We Are Teammates WATs TP Hồ Chí Minh 4 ---
qửqwrqt qưeq Đông Bắc 1 ---
Không Bỏ Cuộc Gaming KBCG Tây Nam 1 ---
Team Fri3nd SUBO Đà Nẵng 1 ---
Master Gamming Mas1 Đông Bắc 1 ---
thik là win 2Q TP Hồ Chí Minh 4 ---
TaiwanDemacia oTWDo TP Hồ Chí Minh 1 ---
POCKY ONE PCKO TP Hồ Chí Minh 2 ---
You Should Surrender YSS TP Hồ Chí Minh 1 ---
AnThanh Esports ATE1 Miền Trung 1 ---
taynguyenpleiku layku Miền Trung 1 ---
Ông trùm LOL OTR TP Hồ Chí Minh 1 ---
Ý Việt Light YVL Đà Nẵng 1 ---