Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
197 team 197 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Bl buff BUFF TP Hồ Chí Minh 1 ---
supper wer pii AQH Đông Bắc 1 ---
game of clash biita Hà Nội 1 ---
CyberLoiHung CCLH Tây Nam 1 ---
LÂN ZU GAMIN LZGT Miền Trung 1 ---
SK Television Channel V SKTCV TP Hồ Chí Minh 1 ---
DeepBroQ9 DB9 TP Hồ Chí Minh 1 ---
ACE TEAM FAKER LEVI1 Đông Bắc 3 ---
KPop tyhai TP Hồ Chí Minh 1 ---
PantherKing P2K TP Hồ Chí Minh 1 ---
VICTeam ATZB Hà Nội 1 ---
FC Quảng Ninh FQN14 Đông Bắc 1 ---
Vietnamese Style Group VSG TP Hồ Chí Minh 7 ---
AcEphutho JAV19 Hà Nội 1 ---
Super Harem Boys SH8 Đông Nam 1 ---
AG Ask AGSs Đông Nam 1 ---
Team Monster Shadow TTVQ8 TP Hồ Chí Minh 5 ---
THCS Trần Phú TPK9 Miền Trung 1 ---
Team legendary championship TLCS TP Hồ Chí Minh 1 ---