Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
TVO Friends TvoF Đông Nam 1 ---
SunEsportGaming SunEG TP Hồ Chí Minh 3 ---
Asura Team ASU Đông Nam 1 ---
AE TT Proz Đông Nam 1 ---
159 159 Miền Trung 1 ---
Trà Sữa Kem ˆTSKˆ Đông Nam 1 ---
Dream Guardians DGsss TP Hồ Chí Minh 1 ---
lop 9d1 9d1 Đông Bắc 1 ---
Call We Champions CWC TP Hồ Chí Minh 5 ---
The Conquerors TCQS TP Hồ Chí Minh 1 ---
A5 EVER AEV Hà Nội 1 ---
RandomFeed RandF TP Hồ Chí Minh 1 ---
Adonis Esport Gmass TP Hồ Chí Minh 1 ---
New Soldier NS5 TP Hồ Chí Minh 1 ---
1235 BGG1 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Travinh TRVI Đông Bắc 1 ---
Non Sửu NoSu TP Hồ Chí Minh 1 ---
BackStab BSB TP Hồ Chí Minh 5 ---
ESCĐN ESCĐN Đà Nẵng 1 ---
DarknessTeam DNTZ TP Hồ Chí Minh 1 ---