Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
HaTayBeat FQQ1 Hà Nội 1 ---
Goal Killers GK9 Đông Bắc 3 ---
NcsĐồng Đoàn UrNcs Đông Bắc 1 ---
Star Gta SGTA Tây Nam 1 ---
Rainbow Gaming RWG TP Hồ Chí Minh 1 ---
Blue Geckos Gaming BGSG Miền Trung 1 ---
gang bang YTB Hà Nội 1 ---
Blaze Warriors BW91 Miền Trung 1 ---
ssg1 ssg3 Tây Bắc 1 ---
Huỳnh Lan iz Best ACD TP Hồ Chí Minh 1 ---
Five Kingom FKG TP Hồ Chí Minh 1 ---
Net Bà 7 NB7 TP Hồ Chí Minh 1 ---
cybergold AEC14 Đông Bắc 1 ---
Armu Number One SBBTS TP Hồ Chí Minh 1 ---
BMV AI Đà Nẵng 1 ---
Red Of Shadow Ness ROSN Đông Bắc 1 ---
Joker Friend eSport JKFG Tây Nam 1 ---
AsassinA14 AETN1 Hà Nội 1 ---
Miracle DC MDC1 TP Hồ Chí Minh 7 ---
Loser BOiz LSBZ TP Hồ Chí Minh 1 ---