Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
You Should Surrender YSS TP Hồ Chí Minh 1 ---
AnThanh Esports ATE1 Miền Trung 1 ---
taynguyenpleiku layku Miền Trung 1 ---
Ông trùm LOL OTR TP Hồ Chí Minh 1 ---
Ý Việt Light YVL Đà Nẵng 1 ---
Thiên Ân Com TACCC Tây Nam 5 ---
asdasdasd asdaq Đông Bắc 1 ---
Phương Sơn Chào Mọi Người PSNS Đông Bắc 1 ---
bfka jskd Đông Bắc 1 ---
Relationship Great RLSG TP Hồ Chí Minh 1 ---
Thảo Minh Team TM2 Tây Nam 2 ---
Feed To Won FTWon Tây Nam 1 ---
LG Red LG Red Đông Bắc 0 ---
Tô hiệu Club THPTH Đông Bắc 1 ---
đẹp trai khoai to YEAR Hà Nội 1 ---
A5 Legendary A5L TP Hồ Chí Minh 1 ---
199xkhoaito ktvk Hà Nội 1 ---
ABC Gia Lai GLDD Miền Trung 1 ---
Net4 Esports N4E Đông Bắc 1 ---
Oscchos 2k2k1 Đông Nam 2 ---