Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
GA.AnHoaHunter AHHT Tây Nam 2 ---
danhchozui danhb Đông Bắc 1 ---
KTIN55 KTI55 Hà Nội 1 ---
Power Team Power Đông Nam 1 ---
GhostHunter GH TP Hồ Chí Minh 1 ---
EblueslSaiGonRoyal EbSGR TP Hồ Chí Minh 1 ---
Đà Nẵng Thunder ĐNT Đà Nẵng 5 ---
Team Đồ Bỏ TĐB Tây Nam 1 ---
Alibaba Son Alibb TP Hồ Chí Minh 5 ---
Nha Trang EPower NTP Miền Trung 0 ---