Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
fồng tôm united FTU Hà Nội 1 ---
Hưng Yên Club HYC Đông Bắc 2 ---
ZuLuKingz KingZ TP Hồ Chí Minh 3 ---
TamDangN86 TDN86 TP Hồ Chí Minh 1 ---
An Giang Avengers AGA Tây Nam 4 ---
VT.SuperMan VTS Đông Nam 1 ---
Liên Minh Kỵ Sĩ SKT Đông Nam 1 ---
League Of Knights LOK Đông Nam 1 ---
i7 Gaming Center i7GC Miền Trung 1 ---
closefive C5F Miền Trung 1 ---
TkT.team Ros3 Miền Trung 2 ---
FC.QuanQuan FCQQ Đông Nam 3 ---
The Game Winner TGW TP Hồ Chí Minh 2 ---
ABC Team ABC TP Hồ Chí Minh 1 ---
GA.AnHoaHunter AHHT Tây Nam 2 ---
danhchozui danhb Đông Bắc 1 ---
KTIN55 KTI55 Hà Nội 1 ---
Power Team Power Đông Nam 1 ---
GhostHunter GH TP Hồ Chí Minh 1 ---
EblueslSaiGonRoyal EbSGR TP Hồ Chí Minh 1 ---