Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Game Việt 2 LoL Miền Trung 1 ---
FSchool K1 FSK1 Hà Nội 1 ---
Unbeatable UBA Đông Bắc 5 ---
Next Please NpZ Hà Nội 6 ---
Hunter Joker HJR TP Hồ Chí Minh 1 ---
FiFaVip12CB7FC FFC Tây Nam 1 ---
AlphaTK ATK Miền Trung 5 ---
City Of Devils COD TP Hồ Chí Minh 1 ---
Team Dangerous Gaming TDG TP Hồ Chí Minh 1 ---
93club 93C Miền Trung 6 ---
FantasticSun FtSun Miền Trung 4 ---
[A8]Star ĐĐNL Đông Bắc 6 ---
Eternity ETNT Đông Bắc 5 ---
fồng tôm united FTU Hà Nội 1 ---
Hưng Yên Club HYC Đông Bắc 2 ---
ZuLuKingz KingZ TP Hồ Chí Minh 3 ---
TamDangN86 TDN86 TP Hồ Chí Minh 1 ---
An Giang Avengers AGA Tây Nam 4 ---
VT.SuperMan VTS Đông Nam 1 ---
Liên Minh Kỵ Sĩ SKT Đông Nam 1 ---