Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Đà Nẵng Little Soldiers ĐNLS Đà Nẵng 1 ---
UnBeatAble Group NTT UBAN TP Hồ Chí Minh 4 ---
Ớt.CLB.TG TG Tây Nam 1 ---
Hightlight Power PO TP Hồ Chí Minh 1 ---
Naughty Boys Action NBA Đông Nam 5 ---
Team K KTB TP Hồ Chí Minh 2 ---
Olympus CCOs TP Hồ Chí Minh 1 ---
GoodLike GL TP Hồ Chí Minh 2 ---
Men lỳ và imBa imBa Miền Trung 1 ---
PenTaBoy PTB Miền Trung 2 ---
Best G Forever BGF Hà Nội 6 ---
Charred Council Gaming CC TP Hồ Chí Minh 1 ---
FaiFoGaming F4G Miền Trung 1 ---
BlackFive B5F Miền Trung 1 ---
Just A Troll JAT TP Hồ Chí Minh 6 ---
PlayTime PLT Miền Trung 5 ---
Seven Connection Plus SVP TP Hồ Chí Minh 3 ---
Created Creat TP Hồ Chí Minh 6 ---
Maximum MAX Đông Bắc 1 ---
SkyThe ST Đông Nam 1 ---