Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
52TH 52TH Miền Trung 1 ---
OnlyWin OLW TP Hồ Chí Minh 1 ---
Dark Siders DsD TP Hồ Chí Minh 1 ---
HsTEAM Hs Hà Nội 1 ---
Fate.Dragon FD5 TP Hồ Chí Minh 4 ---
48QT 48QT Đông Nam 1 ---
Wolf Gaming WGG TP Hồ Chí Minh 5 ---
Đà Nẵng Little Soldiers ĐNLS Đà Nẵng 1 ---
UnBeatAble Group NTT UBAN TP Hồ Chí Minh 4 ---
Ớt.CLB.TG TG Tây Nam 1 ---
Hightlight Power PO TP Hồ Chí Minh 1 ---
Naughty Boys Action NBA Đông Nam 5 ---
Team K KTB TP Hồ Chí Minh 2 ---
Olympus CCOs TP Hồ Chí Minh 1 ---
GoodLike GL TP Hồ Chí Minh 2 ---
Men lỳ và imBa imBa Miền Trung 1 ---
PenTaBoy PTB Miền Trung 2 ---
Best G Forever BGF Hà Nội 6 ---
Charred Council Gaming CC TP Hồ Chí Minh 1 ---
FaiFoGaming F4G Miền Trung 1 ---