Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Team Born To Shine BTS Tây Nam 1 ---
Silver Wingsss SWS TP Hồ Chí Minh 1 ---
NoLove NL Miền Trung 1 ---
Blue-Sky Ghost Đông Nam 2 ---
Butterfly BTF Đông Bắc 5 ---
Home Of Gods HoG Miền Trung 3 ---
Quận 9 Funny Q9F TP Hồ Chí Minh 1 ---
Exile Exile TP Hồ Chí Minh 1 ---
HoaLư Rainbow Colors RCS Đông Nam 4 ---
Escape The World Esc TP Hồ Chí Minh 4 ---
VT.Heroes VTHS TP Hồ Chí Minh 1 ---
AvEnGeR AVG Đông Nam 1 ---
Sài Gòn Demon SGD TP Hồ Chí Minh 4 ---
52TH 52TH Miền Trung 1 ---
OnlyWin OLW TP Hồ Chí Minh 1 ---
Dark Siders DsD TP Hồ Chí Minh 1 ---
HsTEAM Hs Hà Nội 1 ---
Fate.Dragon FD5 TP Hồ Chí Minh 4 ---
48QT 48QT Đông Nam 1 ---
Wolf Gaming WGG TP Hồ Chí Minh 5 ---