Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Alibaba Son Alibb TP Hồ Chí Minh 5 ---
Nha Trang EPower NTP Miền Trung 0 ---