Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Men lỳ và imBa imBa Miền Trung 1 ---
PenTaBoy PTB Miền Trung 2 ---
Best G Forever BGF Hà Nội 6 ---
Charred Council Gaming CC TP Hồ Chí Minh 1 ---
FaiFoGaming F4G Miền Trung 1 ---
BlackFive B5F Miền Trung 1 ---
Just A Troll JAT TP Hồ Chí Minh 6 ---
PlayTime PLT Miền Trung 5 ---
Seven Connection Plus SVP TP Hồ Chí Minh 3 ---
Created Creat TP Hồ Chí Minh 6 ---
Maximum MAX Đông Bắc 1 ---
SkyThe ST Đông Nam 1 ---
Game Việt 2 LoL Miền Trung 1 ---
FSchool K1 FSK1 Hà Nội 1 ---
Unbeatable UBA Đông Bắc 5 ---
Next Please NpZ Hà Nội 6 ---
Hunter Joker HJR TP Hồ Chí Minh 1 ---
FiFaVip12CB7FC FFC Tây Nam 1 ---
AlphaTK ATK Miền Trung 5 ---
City Of Devils COD TP Hồ Chí Minh 1 ---