Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Cẩm Phả Legend CPL Đông Bắc 1 ---
Binh Tan Channel BTC TP Hồ Chí Minh 3 ---
God of Killerz Gokz TP Hồ Chí Minh 5 ---
Luat Binh Ticker LBT Miền Trung 1 ---
Phủ Lý Champion PLC Đông Bắc 1 ---
RED of The DRAGON REDpt Đông Nam 2 ---
Gold.D. Gold Tây Nam 1 ---
Seven8 S8 Đà Nẵng 1 ---
FCSatThu FCT TP Hồ Chí Minh 7 ---
BDProGaming BDPG Miền Trung 1 ---
Lighting of Meteorite LOM Hà Nội 1 ---
AnhEmFC AEFC Miền Trung 5 ---
NeoIllumiEs NeIE TP Hồ Chí Minh 3 ---
BL.LA.NETPD BLPD Đông Nam 1 ---
Cipher PoL No9 CP9 Hà Nội 2 ---
Saigon Hamsters 97 SAH97 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Blood rain BLR Đông Bắc 1 ---
NeoCJBlaze NeoCJ Hà Nội 1 ---
CẩmThủyII Club HHNTT Tây Bắc 1 ---
Friends Angels Vn Đông Bắc 1 ---