Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
BuffetedVictory BV Hà Nội 1 ---
HC Online HC TP Hồ Chí Minh 2 ---
Google Power GPow TP Hồ Chí Minh 1 ---
SAJ.Beautiful.911 SAJ91 TP Hồ Chí Minh 6 ---
FatXitlegendary Fatda Miền Trung 1 ---
99 Group LP 9GL Hà Nội 1 ---
HHT.Good HHT Miền Trung 5 ---
Logical Gaming Style L9S Hà Nội 2 ---
Team Born To Shine BTS Tây Nam 1 ---
Silver Wingsss SWS TP Hồ Chí Minh 1 ---
NoLove NL Miền Trung 1 ---
Blue-Sky Ghost Đông Nam 2 ---
Butterfly BTF Đông Bắc 5 ---
Home Of Gods HoG Miền Trung 3 ---
Quận 9 Funny Q9F TP Hồ Chí Minh 1 ---
Exile Exile TP Hồ Chí Minh 1 ---
HoaLư Rainbow Colors RCS Đông Nam 4 ---
Escape The World Esc TP Hồ Chí Minh 4 ---
VT.Heroes VTHS TP Hồ Chí Minh 1 ---
AvEnGeR AVG Đông Nam 1 ---