Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
TPa Xgame TPAzz Đông Bắc 1 ---
BoBoiBoys BBB Đông Nam 2 ---
HoanGame HG Đông Bắc 3 ---
CBA1 Untouchable CBA1 TP Hồ Chí Minh 1 ---
ProFeed PFs2 Đông Nam 2 ---
SaiGon Is Power SGiPW TP Hồ Chí Minh 1 ---
Elo Team ELoL Hà Nội 2 ---
League Sentinels LAT TP Hồ Chí Minh 1 ---
Monters Avenger BoyNN Đông Bắc 2 ---
Sky Warriot SW7 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Game.PK PK TP Hồ Chí Minh 5 ---
LifeStealers LS Miền Trung 3 ---
BaDao CB Đông Nam 1 ---
Cẩm Phả Legend CPL Đông Bắc 1 ---
Binh Tan Channel BTC TP Hồ Chí Minh 3 ---
God of Killerz Gokz TP Hồ Chí Minh 5 ---
Luat Binh Ticker LBT Miền Trung 1 ---
Phủ Lý Champion PLC Đông Bắc 1 ---
RED of The DRAGON REDpt Đông Nam 2 ---
Gold.D. Gold Tây Nam 1 ---