Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
We Are One WAo Đà Nẵng 1 ---
TeamLeague TL Đông Nam 1 ---
clickNgheAn Pink Miền Trung 1 ---
LiGLegends LiG TP Hồ Chí Minh 3 ---
TheAdvenger TAHT TP Hồ Chí Minh 6 ---
ASSASSINATE ASN Hà Nội 1 ---
Valentino Gaming VAL Đông Bắc 1 ---
Team NQP NQP TP Hồ Chí Minh 1 ---
TPa Xgame TPAzz Đông Bắc 1 ---
BoBoiBoys BBB Đông Nam 2 ---
HoanGame HG Đông Bắc 3 ---
CBA1 Untouchable CBA1 TP Hồ Chí Minh 1 ---
ProFeed PFs2 Đông Nam 2 ---
SaiGon Is Power SGiPW TP Hồ Chí Minh 1 ---
Elo Team ELoL Hà Nội 2 ---
League Sentinels LAT TP Hồ Chí Minh 1 ---
Monters Avenger BoyNN Đông Bắc 2 ---
Sky Warriot SW7 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Game.PK PK TP Hồ Chí Minh 5 ---
LifeStealers LS Miền Trung 3 ---