Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
lMaster LMG TP Hồ Chí Minh 3 ---
Thánh Hội Thánh TP Hồ Chí Minh 2 ---
Dragon Spirit DS35 Miền Trung 1 ---
Feeder FDR TP Hồ Chí Minh 1 ---
GòVấp.SH-Nét SGGV TP Hồ Chí Minh 1 ---
GAMES CGA Hà Nội 1 ---
SAIGON IT GAMING SGIT TP Hồ Chí Minh 1 ---
Crazy phoenix CZP Tây Nam 6 ---
A.E Moder Moder TP Hồ Chí Minh 1 ---
CaoTocHunter CTH TP Hồ Chí Minh 6 ---
Royal.Team ROT Hà Nội 5 ---
Quái Dị ODD TP Hồ Chí Minh 1 ---
Đông Triều Gaming DTG Đông Bắc 1 ---
StudentGoPro SGPr TP Hồ Chí Minh 3 ---
HàNộiFPT ASE Hà Nội 7 ---
CR37™SmiLe Smile Miền Trung 1 ---
HưngYên.Joker HY1st Đông Bắc 2 ---
Huy Cường LBB HCLBB TP Hồ Chí Minh 3 ---
TheFriendShipA3 TFSA3 TP Hồ Chí Minh 1 ---
StandBy SBF TP Hồ Chí Minh 3 ---