Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Đông Triều Gaming DTG Đông Bắc 1 ---
StudentGoPro SGPr TP Hồ Chí Minh 3 ---
HàNộiFPT ASE Hà Nội 7 ---
CR37™SmiLe Smile Miền Trung 1 ---
HưngYên.Joker HY1st Đông Bắc 2 ---
Huy Cường LBB HCLBB TP Hồ Chí Minh 3 ---
TheFriendShipA3 TFSA3 TP Hồ Chí Minh 1 ---
StandBy SBF TP Hồ Chí Minh 3 ---
Jiquika JQK Hà Nội 5 ---
ChipTB Chip Đông Bắc 1 ---
Call Of Duty CoLoL Hà Nội 1 ---
Abysmal Sins AbyS TP Hồ Chí Minh 1 ---
killerT.O.P QTV Miền Trung 1 ---
Shost ATP GaTP Đông Nam 4 ---
Osiris God OSR Tây Nam 1 ---
LØK Team LØK Đông Bắc 4 ---
Death Riders DRE Miền Trung 4 ---
BesttSoLo BSL Hà Nội 2 ---
Douma Gaming DMG TP Hồ Chí Minh 1 ---
Hà Nội Elements HNE Hà Nội 1 ---