Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Fc.DinhXa FDX Hà Nội 1 ---
Alpha Ultimate 5 AU5 TP Hồ Chí Minh 1 ---
team 37 37 Miền Trung 1 ---
SAigonHCM SAHCM TP Hồ Chí Minh 4 ---
Super Feed SF TP Hồ Chí Minh 1 ---
Published in style PIT Miền Trung 1 ---
OGGYFC OGGY Miền Trung 1 ---
Net590 N590 TP Hồ Chí Minh 1 ---
ĐàNẵng cybertron TFM Đà Nẵng 5 ---
Saigon Gang Hell Boys SGHB TP Hồ Chí Minh 3 ---
Akatsuki AKSK Miền Trung 1 ---
D4Slayer D4s Miền Trung 1 ---
QuangNam Assassin QNA Miền Trung 1 ---
FamilyImba SoIM TP Hồ Chí Minh 6 ---
silver soul sky SSS TP Hồ Chí Minh 1 ---
N Security Service NSS TP Hồ Chí Minh 4 ---
Bleach is one BIO Hà Nội 3 ---
Feed The Team FET TP Hồ Chí Minh 5 ---
Boss Boss TP Hồ Chí Minh 5 ---
Tập Đoàn ĐM GDM Hà Nội 1 ---