Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Hồng Đức FC HĐF Tây Nam 1 ---
Effort Together EFF TP Hồ Chí Minh 1 ---
Hải Phòng Fantasy HP15 Đông Bắc 1 ---
SIX ChIKeN SIXGA TP Hồ Chí Minh 1 ---
REVACO RVS TP Hồ Chí Minh 1 ---
ChuongGaming CGa15 Tây Nam 1 ---
Net BLUE GAMING NETBG Tây Bắc 1 ---
NTSkyyyy bllue TP Hồ Chí Minh 1 ---
Phố Bá DBGH2 Hà Nội 1 ---
con cu con c6p Đông Bắc 1 ---
The Sun Side1 TSS1 Miền Trung 1 ---
final boss Fboss Đông Nam 1 ---
Galaxy Snake Gaming 0GSG0 Hà Nội 1 ---
HaTayBeat FQQ1 Hà Nội 1 ---
Goal Killers GK9 Đông Bắc 3 ---
NcsĐồng Đoàn UrNcs Đông Bắc 1 ---
Star Gta SGTA Tây Nam 1 ---
Rainbow Gaming RWG TP Hồ Chí Minh 1 ---
Blue Geckos Gaming BGSG Miền Trung 1 ---
gang bang YTB Hà Nội 1 ---