Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
HEROSGAMING HRGM Đông Bắc 1 ---
mai ben nhau ban nhe mmmm TP Hồ Chí Minh 1 ---
TEAM EDWARD EDGAa Đông Bắc 1 ---
DaLiPower DLP TP Hồ Chí Minh 1 ---
VietAnimation VnAni Hà Nội 1 ---
Stay Cool StCl Hà Nội 1 ---
Trà Vinh Brother TVB Tây Nam 1 ---
Je t aime Aimer Đông Bắc 1 ---
Hồng Đức FC HĐF Tây Nam 1 ---
Effort Together EFF TP Hồ Chí Minh 1 ---
Hải Phòng Fantasy HP15 Đông Bắc 1 ---
SIX ChIKeN SIXGA TP Hồ Chí Minh 1 ---
REVACO RVS TP Hồ Chí Minh 1 ---
ChuongGaming CGa15 Tây Nam 1 ---
Net BLUE GAMING NETBG Tây Bắc 1 ---
NTSkyyyy bllue TP Hồ Chí Minh 1 ---
Phố Bá DBGH2 Hà Nội 1 ---
con cu con c6p Đông Bắc 1 ---
The Sun Side1 TSS1 Miền Trung 1 ---
final boss Fboss Đông Nam 1 ---