Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Vietnam Fantasic Five VFF Đông Nam 1 ---
Monster Blue Eyes MBE TP Hồ Chí Minh 1 ---
MCMyth MCCc Đà Nẵng 1 ---
AngrolaPaype Paype Tây Nam 1 ---
Keyboard Warriors KBW TP Hồ Chí Minh 4 ---
Fruit Team Night FT9 Tây Nam 6 ---
CLMCC CLMCC Đông Nam 5 ---
Look At Mee Zises Hà Nội 1 ---
Flame Death FLDE Tây Nam 1 ---
hjkhjkkg popp TP Hồ Chí Minh 1 ---
NeverFriend NRF Đông Nam 2 ---
jav hoogle jhg Đông Bắc 1 ---
Son Of Dark SOD77 Miền Trung 1 ---
Galaxy Wolf Gaming GWG69 TP Hồ Chí Minh 1 ---
infinity 5vs5 Team SGOTư TP Hồ Chí Minh 1 ---
Steal the Baron STBA TP Hồ Chí Minh 1 ---
Q4GANGZ Q4G TP Hồ Chí Minh 3 ---
Northern sky fire 2 NSF2 Hà Nội 1 ---
Best And Perfect BAP1 Tây Nam 1 ---
SkyBD SkyBD Đông Nam 1 ---